Kosten

Psychologische zorg valt in de basisziektekostenverzekering. Maar reken je niet rijk, want er zijn veel regels en vereisten voordat je iets vergoed kunt krijgen. Zo moet je eerst naar je huisarts voor een verwijsbrief, die ook nog aan bepaalde regels moet voldoen. Waarvoor de huisarts je verwijst is mede bepalend voor of je een vergoeding kunt krijgen of niet. So wie so moet je eerst je wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro in 2020 opmaken. En de psycholoog is verplicht om bepaalde dingen over jou door te geven aan je zorgverzekeraar.

In het verleden hebben wij gezien, dat de meeste studenten door de kortdurende manier van werken bij de Haagse Studentenpsychologen minder dan het eigen risico kwijt zijn. In de praktijk betekent dit, dat je – ondanks dat je verzekerd bent – de gesprekken toch zelf moet betalen.

Om deze reden werken de Haagse Studentenpsychologen volledig onafhankelijk van de zorgverzekeraars. Dit heeft de nodige voordelen, zoals:

- Je kunt altijd zonder meer bij ons terecht. Je hoeft niet eerst een verwijzing van je huisarts te vragen.
- Er hoeven geen bepaalde voorgeschreven werkwijzen te worden gebruikt. In plaats daarvan kunnen we direct met je probleem aan de slag op een manier die bij jou en je probleem past.
- Er kan precies zoveel of zo weinig tijd aan jou en je probleem worden besteedt als jij dat zelf wilt. Er is geen maximum aantal minuten, en je gesprek mag gerust wat uitlopen als dat een keer zo uitkomt. We rekenen daarvoor niets extra’s.
- Je hebt geen last van administratieve en bureaucratische rompslomp.
- Je privacy is gegarandeerd: er hoeft niets te worden doorgegeven aan je zorgverzekeraar en er wordt niets over je vastgelegd op plekken waar je er geen invloed op hebt.

Een consult bij de Haagse Studentenpsychologen duurt een uur. Verreweg de meeste studenten zijn met 2 tot 4 gesprekken geholpen, met een gemiddelde van iets minder dan 3 gesprekken. Onze tarieven zijn:

Individueel consult: 93,80 euro
Deelname aan groepstraining: 86,20 euro
(per keer van 2 uur, deelname alleen mogelijk na tenminste één individuele consult)

Kom je niet op een afspraak of meld je je minder dan 24 uur van te voren af, dan geldt een no-show tarief van 38,00 euro.

Zie ook bij Gang van Zaken en bij Privacy

Comments are closed.