Privacy

Wij registreren je gegevens (naam, adres, leeftijd, studie, jaar van eerste inschrijving, BSN, je vraag of probleem e.d.), die voor het oplossen van jouw probleem nodig zijn.

We houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent onder andere, dat je gegevens niet toegankelijk zijn voor derden. Wij hanteren tevens een beroepsgeheim, wat inhoudt dat wij nooit informatie aan derden doorgeven zonder dat jij daar zelf van te voren nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Dus we geven ook nooit iets door aan je docenten, je decaan, je ouders, je examencommissie, je stageadres of aan wie dan ook, tenzij je dat zelf wilt.

Wanneer je klaar bent met je gesprekken sluiten we je dossier af. Als dat aan de orde is en als je daar je toestemming voor geeft, kunnen we je huisarts en/of je verwijzer op de hoogte stellen van de bevindingen. Wij bewaren het dossier een jaar na het laatste consult, en daarna vernietigen we het. Als je wilt dat we het dossier eerder vernietigen, dan kan dat ook. Je moet ons dat dan schriftelijk vragen.

Je hebt altijd het recht je dossier in te zien. Je kunt je gegevens laten wijzigen als ze niet juist, onvolledig of onnodig zijn. Als je wilt kun je ook altijd een kopie van het dossier ontvangen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Comments are closed.