Wie zijn wij?

Wij zijn Carolyn Levisson en Hanneke Thieme. Wij hebben jarenlang gewerkt in het Hoger Onderwijs als studentenpsycholoog, studentenbegeleider, studieadviseur, coach, docent, supervisor, stagebegeleider en mentor.

Carolyn is opgeleid als psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft zich geschoold tot psychotherapeut, o.a. met opleidingen op het gebied van client-centered therapie, systeembenadering, oplossingsgerichte therapie en schemagerichte therapie. Zij heeft zeer veel ervaring met het oplossen van problemen van studenten en werknemers, zowel individueel als in kleine groepen.

Hanneke is opgeleid als stedebouwkundig ontwerper aan de Technische Universiteit Delft. Zij heeft zich verder geschoold in coaching en begeleiding van individuele studenten, werknemers en teams via opleidingen op het gebied van oplossingsgerichte therapie, familie- en structuuropstellingen, conflicthantering, mediation, systeemgericht werken, creativiteitsontwikkeling en oplossing van faalangst en blokkades.

Comments are closed.